4t CIRCUIT EIX TRANSVERSAL

Aquest és el circuit per enguany:

 

I enguany encara amb mes premis i avantatges, no ho dubtis guanyat el eix!!!!!!!!