Regles del Pitch and Putt a Catalunya

Dijous 1 de Gener de 2009

Les Regles del Pitch and Putt a Catalunya, publicades per la FCPP, i en vigor des del 7 d'abril de 2010.

    Reglament FCPP 2010

Les Regles del Pitc and Putt FIPPA.

   Reglament FIPPA 2010

Les Regles del Pitch and Putt a Catalunya, publicades per la FCPP, i en vigor des del 1 de gener de 2009.

Reglament FCPP 2009